Ο Άγιος Γεώργιος

pic1Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου
Πρόκειται για ένα μικρό ναό που το κτίσιμο του χρονολογείται γύρω στον 16ο/17ο αιώνα όπως συνάγεται τόσο από το εικονοστάσι, όσο και από τις εικόνες που φέρει. Το εκκλησάκι είναι κτισμένο ανάμεσα στα παραδοσιακά σπίτια του χωριού, πλησίον μιας "τρεμιθιάς", που σε ηλικία αγγίζει τους οχτώ αιώνες.


Ο ναός αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα ξυλόστεγου ναού, που οι χώροι του συγκροτούνται σε τρία κλίτη, διαμελισμένα με δυο "κτιστές τοξοστοιχίες". Εξωτερικά, ο ναός, στην ανατολική πλευρά του, σχηματίζει μια πολυγωνική αψίδα, που εσωτερικά έχει μορφή "αψίδας από τεταρτοσφαίριο". Η πολυγωνική αψίδα, στεγάζεται με κεραμίδια, όμοια με την υπόλοιπη στέγη, η οποία είναι ξύλινη αμφικλινής. Σαφέστερα, τα κεραμίδια ανήκουν στον τύπο των επίπεδων αγκιστρωτών. Εσωτερικά, το "ξυλόγλυπτο επίχρυσο" εικονοστάσι διαχωρίζει το ιερό από τον υπόλοιπο ναό. Σ' όλο το εικονοστάσι, είναι έκδηλες οι επεμβάσεις που σημειώθηκαν κατά καιρούς, λόγου χάρη "ο δρακόμορφος κανδηλοστάτης". Η εκκλησία κοσμείται επίσης και από δύο εξαίσιες τοιχογραφίες του "Αγίου Γεωργίου Δρακοντοκτόνου" και της "Αγίας Μαρίνας". Η πρώτη φιλοτεχνήθηκε το 1869, ενώ η δεύτερη το 1909.


Από μια επιγραφή, τοποθετημένη στη βόρεια κλίση της στέγης, με δυσκολία αναγιγνώσκονται οι ημερομηνίες 1864 και 1865, που σηματοδοτούν, είτε την έναρξη, είτε την ολοκλήρωση των προσπαθειών, ανακαίνισης της στέγης. Πρέπει να σημειωθεί πως η πρώτη ημερομηνία αναγράφεται και στη "δυτική ξυλοδεσία της στέγης". Φυσικά η στέγη έτυχε και πιο πρόσφατης επιδιόρθωσης, ειδικότερα τη δεκαετία του 1980, από το τμήμα Αρχαιοτήτων.


Το καμπαναριό του ναού, αποτελεί μεταγενέστερο κτίσμα, όπως προδίδεται με σαφήνεια από την επιγραφή που φέρει. Συγκεκριμένα, ανεγέρθηκε το 1919, με τη συμβολή του δωρητή Σάββα Γ. Μαρκίδη, από το Παλαιχώρι.

IMG 2660 resize