Το μονοπάτι Αγρότυρος - Άππης

Το μονοπάτι έχει μήκος 6,5 χιλιόμετρα. Η διάρκεια της πορείας είναι περίπου 2,5 ώρες και κάθε 800 μέτρα περίπου υπάρχουν πινακίδες όδευσης. Επίσης υπάρχουν στέγαστρα ξεκούρασης και προστασίας από ήλιο και βροχή στα 1464 μέτρα και στο τέλος του μονοπατιού. Κατά μήκος του μονοπατιού υπάρχουν, σε κάθε 500 μέτρα περίπου, παγκάκια για ξεκούραση και κάλαθοι για απορρίμματα.

Περισσότερα...