Αφιέρωμα στο Παλαιχώρι

Χωρίς Αποσκευές, αφιέρωμα στο Παλαιχώρι

 

Παίζουμε Κυπριακά με τους Παλαιχωρκάτες

 

Δείτε ένα αφιέρωμα στο Παλαιχώρι από το ΡΙΚ

 

Μέρος Πρώτο

 

Μέρος Δεύτερο